Polityka Prywatności

INFORMACJE OGÓLNE

A. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług oferowanych przez „Najlepsze Kursy Angielskiego”
B. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest firma „Najlepsze Kursy Angielskiego LTD”, z siedzibą w
The Barn
173 Church Road
Birmingham
B31 2LX,
reprezentowana przez Aleksandrę Laird.
C. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
D. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji.

 
II. ADMNISTRATOR DANYCH 
 
A. „Najlepsze Kursy Angielskiego” są administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeżeli jesteś członkiem Klubu All-In to przetwarzamy Twoje dane takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres IP.

 
B. NKA są administratorem danych osób, zapisanych na listę mailingową lub/i osób zapisanych na webinar.
 
C. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez „Najlepsze Kursy Angielskiego”. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy.
 
D. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania danych Użytkownika po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody, tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe, unijne bądź prawa 
międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 
E. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez NKA albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy
 
F. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w firmie „Najlepsze Kursy Angielskiego” jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: pomoc@kursangielskiego.co.uk
 
G. W momencie wypełnienia przez Użytkownika formularza kontaktowego lub wysłania do nas wiadomość e-mail, jego dane będą przechowywane na serwerach Google, które są chronione za pomocą 16-bitowego skryptu kodującego.
III. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
A. „Najlepsze Kursy Angielskiego” pozyskują informacje o Użytkowniku serwisu poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje oraz gromadzenie plików cookies.

 
B. Kiedy przekazujesz nam dane osobowe w celu niezbędnym do nawiązania Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji świadczonych usług, wyrażasz zgodę na to, abyśmy je odbierali i korzystali wyłącznie z wyżej wymienionych powodów.
 
 
C. Jeśli poprosimy o Twoje dane osobowe z innego powodu, takiego jak marketing, poprosimy Cię bezpośrednio o wyrażanie zgodę i zapewnimy Ci możliwość odmowy.
 
 
D. Użytkownik, którego dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 
 
E. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych. 
 
 
IV. USŁUGI STRON TRZECICH
A. Dane Użytkownika przekazywane są przez NKA tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do zrealizowania świadczeń, które Użytkownik zamawia. Nie sprzedajemy danych, nie udostępniamy komercyjnie, danych Klienta podmiotom trzecim.

 
B. Zewnętrzni dostawcy, z którymi NKA współpracują, zbierają, wykorzystują i ujawniają informacje w zakresie niezbędnym do umożliwienia im świadczenia usług, które nam dostarczają.
 
C. Nasze lejki marketingowe są hostowane na ClickFunnels, platformie internetowej umożliwiającej „Najlepszym Kursom Angielskiego” sprzedaż produktów i usług. Dane Użytkownika przechowywane są w bazie danych ClickFunnels na bezpiecznym serwerze z zaporą.
 
D. Wszystkie płatności są realizowane za pomocą usług stron trzecich. Zaleca się zapoznanie z warunkami tych dostawców podczas przekierowywania na ich stronę internetową. Szczegóły płatności przechowywane są na platformie Stripe.
 
E.  Korespondencja drogą e-mailową, jaka zachodzi pomiędzy „Najlepszymi Kursami Angielskiego”, a Użytkownikiem odbywa się i jest przechowywana na platformie Zoho Desk.
 
V. PLIKI COOKIES
A. „Najlepsze Kursy Angielskiego” używają na swoich stronach plików cookies. Pliki cookies są to niewielkie pliki tekstowe, które przechowywane są przez oprogramowanie przeglądarki internetowej. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się Użytkownik.

 
B. NKA używają na swoich stronach następujących plików cookies:
 
a) Ściśle niezbędne pliki cookies – są to pliki cookies, które są niezbędne do działania naszej strony internetowej.
b) Cookies analityczne / wydajnościowe – te pliki cookies pozwalają nam rozpoznać i policzyć liczbę odwiedzających naszą stronę.
c)  Funkcjonalne pliki cookies – te pliki cookie służą do rozpoznawania Użytkownika po powrocie na naszą stronę internetową.
d) Ciasteczka kierowane – te pliki cookies rejestrują wizytę Użytkownika na naszej stronie internetowej, odwiedzone strony i linki, które Użytkownik obserwował.
 
 
D. „Najlepsze Kursy Angielskiego” mogą monitorować ruch na swoich stronach i zbierać następujące informacje:
a) Adres IP komputera.
b) Witrynę polecającą, z której Użytkownik trafił na naszą stronę.
 
E. „Najlepsze Kursy Angielskiego” stosują pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard świadczonych usług, a zebrane dane są wykorzystywane w celu optymalizacji działań.
 
 
 
VI. ZMIANY NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI
A. NKA zastrzegają sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności w dowolnym momencie. Zmiany i wyjaśnienia zaczną obowiązywać natychmiast po ich opublikowaniu na stronie internetowej. Jeśli dokonamy istotnych zmian w tej polityce, powiadomimy Cię o tym, że została ona zaktualizowana.
 
 
Aleksandra Laird
Dyrektor i założyciel Najlepszych Kursów Angielskiego

 

 


Najlepsze Kursy Angielskiego Ltd

Twój koszyk
  • Jeszcze nie dodałeś produktów do koszyka.
0